15 april 2016

Korte bijdrage bij de motie van wantrouwen tegen het college inzake het Haven project

Donderdag 14 april 2016 is er een Motie van wantrouwen ingediend tegen het College. De motie is ondertekend door Hart voor Katwijk, PvdA , D66, VVD , de Lokalen en Gemeentebelangen. Ook Kies Katwijk heeft de motie gesteund waardoor hij is ingediend door de gehele oppositie. Uiteindelijk is de motie verworpen met een stemverhouding van 17 stemmen tegen en 13 stemmen voor.
De motie van wantrouwen is het gevolg van een grote overschrijding van de kosten voor het Havenproject in Katwijk. Dit project kent op dit moment een overschrijding van 2.9 miljoen euro. Met dit bedrag zijn de kosten van dit project verdriedubbeld (!). Daarom maakt de PvdA Katwijk hier zeker een punt van. Dit heeft fractievoorzitter Nelly Smits in de Raad van 14 april 2016 dan ook verwoord:

” In het bijna 2 1/2 uur durende debat over het rapport van Witteveen & Bos hebben de verantwoordelijke wethouders op geen enkel moment erkent dat zij en dus het college fouten hebben gemaakt.
Gisteren ontvingen wij een brief van het college .
In de brief staat dat het college niet in staat is geweest om tijdig de juiste informatie op de bestuurlijke tafel te krijgen.
Ook wordt erkend dat het onderdeel is van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college om het te moeten en te willen weten .
Volstrekt duidelijk is dat het college niet in staat is geweest de organisatie en dit project aan te sturen en om de noodzakelijke regie te voeren waardoor tijdig ingrijpen en bijsturen onmogelijk werden.

Mijn fractie is van mening dat het college in ernstige mate nalatig is gebleken en dat de enorme overschrijding van bijna 3 miljoen euro, die in geen enkele verhouding staat tot de aanneemsom, daarvan het gevolg is.
Mijn fractie acht dit onacceptabel en heeft daarom de motie mede ingediend.”

Lees hier de Motie van wantrouwen.