30 mei 2017

Met een blinddoek door het gemeentehuis [met video]

Afgelopen week verkenden de PvdA en de CU het gemeentehuis, – in een rolstoel en met een blinddoek op. Op uitnodiging van het Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk konden zij ervaren waar mensen met een handicap tegenaan lopen in hun dagelijks leven. v. ‘Dan zie je pas hoe belangrijk het is dat we goed nadenken dat gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk zijn’, aldus PvdA-fractievoorzitter Matthijs van Tuijl .

 Het doel is dat Katwijk in 2020 voldoet aan de richtlijnen van ‘Agenda 22’: 22 regels uit het Gehandicaptenverdrag die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Welke handicap iemand ook heeft, alles zou zo ingericht moeten zijn dat een ieder makkelijk mee kan doen. Dit geldt dus voor de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook voor informatievoorziening en toegang tot onderwijs.

 In 2015 hebben CDA en PvdA al vragen gesteld over de uitvoering van deze agenda. Er werd toen o.a. gevraagd naar de beschikbaarheid van hulpmiddelen, toegankelijkheid van gebouwen en de begaanbaarheid van wegen. Het is dan ook goed om te zien dat er nu tot uitvoering wordt overgegaan. Naar de mening van de PvdA is het belangrijk dat dit breed politiek wordt gedragen. Een toegankelijk Katwijk maken we met z’n allen.