10. Jongeren: ontwikkel je talent!

Jongeren moeten alle kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Afkomst en achtergrond mogen geen rol spelen. De PvdA zet vol in op goede opvang, onderwijs, sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Zo vindt de PvdA dat jongeren bij problemen snel hulp moeten kunnen krijgen. We ondersteunen jongerencentra en tolereren daarbij ‘kleine overlast’. We willen dat jongerencentra het hele jaar open zijn: dan kan de jeugd altijd terecht. De PvdA wil dat SCUM verbouwd wordt waarmee we zorgen voor een verdere verbetering van het jongerenwerk.

Jongeren van 12 tot 16 en 16-17-jarigen kunnen nu vaak nergens terecht. Het lukt de gemeente niet altijd om jongeren te bereiken en het beleid is vaak nogal behoudend. Dat sluit niet aan bij de belevingswereld van de jeugd in alle kernen van de gemeente Katwijk. Daarom willen we samen met jongeren een actueel jeugdbeleid opstellen, dat aansluit bij jongeren.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Meer samenwerking van de verschillende jongerencentra;
  • Jaarrond openstelling van de jongerencentra;
  • SCUM verbouwen en daarmee het jongerenwerk versterken;
  • Pilot: 16-18 jaar toegang tot horeca. Want ook jongeren verdienen een avond uit, uiteraard zonder alcohol;
  • Activiteiten en jeugdbeleid zo veel mogelijk in overleg met jongeren zelf, jongeren laten meedenken over meer levendigheid in alle kernen van Katwijk.