05. Werkgelegenheid & bedrijvigheid

De PvdA staat voor werkgelegenheid en bestrijdt werkloosheid. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, goed personeel vinden wordt steeds moeilijker. De PvdA wil dat de gemeente werkgevers ondersteunt door actief op zoek te gaan naar mensen die niet in een uitkeringsbestand staan maar wel willen werken. Denk hierbij aan herintreders en mensen zonder uitkering die graag aan het werk willen. De bedrijven rond de Rijnsburgse bloemenveiling blijven van groot belang en de ontwikkeling hiervan wordt ondersteund. De gemeente blijft initiatieven van het lokale bedrijfsleven ondersteunen om scholieren en studenten warm te maken voor een studierichting of stages die relevant zijn voor het bedrijfsleven in onze gemeente.

De PvdA wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door te investeren in de ontwikkeling van het eigen personeel. Inhuur moet worden teruggedrongen en het aantrekken van jongeren moet prioriteit krijgen (investering in de toekomst).
Bij aanbestedingen is de financieel laagste inschrijving geen doorslaggevend criterium, wel werkgelegenheid, welzijn en kwaliteit. Er is bijzondere aandacht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente geeft daarin ook het goede voorbeeld. Kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening worden behouden.

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Behoud van werkgelegenheid, het opstellen van een duidelijke visie over welke werkgelegenheid we waar in onze gemeente willen hebben, en die ook delen met ondernemers;
  • De gemeente maakt afspraken met ondernemers over banen en legt deze afspraken vast in het vestigingsbeleid;
  • Het wordt mensen in de Participatiewet gemakkelijker gemaakt om te switchen tussen uitkering en werk;
  • Onbenut arbeidspotentieel: de gemeente gaat werkgevers ondersteunen door actief op zoek te gaan naar mensen die beschikbaar zijn voor de werkgevers;
  • Rol van de gemeente: voorbeeldfunctie, gericht werven van jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • Participatiebanen: inzet op duurzame banen, beschikbaarheid van voorzieningen als jobcoaches en sociale werkvoorziening.