Burgerlid

Jan Haasnoot

Specialisatie: Financien

Ik ben Jan Haasnoot en ben reeds jaren verbonden aan de fractie van de Partij van de Arbeid, zowel als raadslid als steunfractielid. Politiek is van de burger en daarom probeer ik zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de vele onderwerpen die de revue passeren in de gemeenteraad. Dus, ook al heeft u niet veel tijd om deel te nemen aan bijeenkomsten van de raadsfractie maar heeft u wel onderwerpen waarvan u vindt dat dit besproken zou moeten worden door de fractie, twijfel dan niet en schakel de fractie in.