4 juni 2017

Armoedegeld voor kinderen wordt ruimhartig ingezet

Geen kind zou in armoede mogen opgroeien. De PvdA Katwijk is daarom blij dat de gemeente gaat inzetten op armoedebestrijding bij kinderen. Vorig jaar maakte PvdA-staatssecretaris Klijnsma bekend dat hiervoor jaarlijks extra geld zal worden uitgetrokken. In Katwijk komt dat neer op zo’n 2 ton per jaar.

Al in 2016 drong de PvdA Katwijk er op aan om dit bedrag zo snel mogelijk in te zetten, en pleitte de partij ervoor dat het geld ook gebruikt zou mogen worden voor mensen net bóven de bijstandsgrens. ‘Ook mensen net boven de bijstandsgrens met een gezin om voor te zorgen hebben het vaak moeilijk genoeg, daarom moeten we het breder beschikbaar maken’ aldus fractievoorzitter Matthijs van Tuijl. De PvdA is blij dat het college hiernaar geluisterd heeft.

Daarnaast vindt de PvdA het belangrijk dat de mensen voor wie het geld bedoeld is, ook betrokken worden bij hoe het zal worden ingezet. Om die reden gaan onder andere scholen, maar ook kinderen zelf, meedenken hoe we het geld gaan gebruiken. Ook de PvdA heeft al ideeën opgehaald: tijdens de kerstactie eind vorig jaar konden mensen op straat aangeven wat hun kerstwens voor een kind was.

In 2017 worden nu eerst de al bestaande armoederegelingen uitgebreid, zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Voor 2018 en verder worden de binnengekomen suggesties uitgewerkt. De PvdA zal de gemeente kritisch blijven volgen, om zeker te weten dat het geld echt naar de kinderen en gezinnen gaat die het nodig hebben en niet zal blijven hangen in regeltjes. ‘Wanneer we kinderen helpen zorgen we ervoor dat ze later een eerlijke kans hebben in onze samenleving’ aldus Van Tuijl.