26 april 2015

PvdA Katwijk opent meldpunt wonen

Wonen is zeker de laatste jaren niet vanzelfsprekends meer. Mensen die willen kopen Katwijk_overzichtlopen aan tegen hoge hypotheken. Ook huurders ondervinden woonproblemen. Steeds meer huurders laten weten dat zei het moeilijk hebben om rond te komen. In mei wordt de woonvisie 2015-2019 besproken. De PvdA Katwijk vind dat eerst de problemen rond wonen goed gehoord moeten worden en opent een meldpunt.

De PvdA Katwijk staat voor een goede woonplek voor iedereen die zich in de gemeente thuis voelt. Een goede balans tussen huur en koopwoningen is belangrijk. Ook moet het bijvoorbeeld niet zo zijn dat jonge mensen die te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig om te kopen, genoodzaakt zijn om een woning te zoeken buiten Katwijk. “Er zijn vragen over wat sociale huurwoningen nog zijn. Daarnaast zit er tussen sociaal huren en de mogelijkheid om te kopen een groot financieel gat, de gemeente moet zorgen dat deze mensen ook kunnen wonen”, aldus PvdA raadslid Matthijs van Tuijl. Naast mensen die buiten de boot vallen zijn er ook veel andere problemen die woonplezier in de weg staan. Een duidelijke woonvisie is dus van groot belang.

Iedereen moet zich letterlijk thuis kunnen voelen in Katwijk en daarom vraagt de PvdA uw mening op de woonvisie. Laat van u horen! Met uw hulp kunnen we het woonbeleid in de gemeente Katwijk verbeteren. De woonvisie kunt u vinden via onderstaande link. Reacties over de woonvisie (wat mist u, wat moet er anders) kunnen naar pvdakatwijk@gmail.com, de PvdA zorgt ervoor dat ze worden toegevoegd bij de raadsstukken. Daarnaast wil de PvdA Katwijk een openbare raadsbijeenkomst agenderen. Wanneer u een mailtje stuurt naar bovenstaand email-adres dan zullen wij u hier ook voor uitnodigen. Geen tijd om de woonvisie helemaal door te nemen? Uiteraard ontvangen wij ook graag uw algemene opmerkingen.

Concept woonvisie 2015-2019: http://goo.gl/0jQTTL (link verwijst door gemeentelijke pagina) E-mail: pvdakatwijk@gmail.com