Door Matthijs van Tuijl op 2 oktober 2013

Zinvolle bijeenkomst met vrijwilligers en mantelzorgers

Op dinsdag 1 oktober was er in Tripodia een bijeenkomst over en voor mantelzorgers en vrijwilligers in de gemeente Katwijk. Onder leiding van een gastpresentator werd op speelse wijze het vrijwilligersbeleid van de gemeente doorgenomen. Wat kan er beter, wat doen we al goed en hoe zien we de toekomst? Muzikaal werd de avond aan elkaar gezongen door zeer bijzondere liedjesschrijver.

Als er iets was wat heel duidelijk naar voren kwam dan was het wel dat het vrijwillig inzetten voor een club, vereniging of andere mensen geen verplichting moet worden. Dit was een veel gehoorde zorg bij de aanwezigen, het moet wel leuk en te doen blijven. Daarnaast was een aandachtspunt de aanwas van vrijwilligers voor de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat er ook over 10 jaar nog genoeg mensen actief zijn.

De PvdA neemt alle opmerkingen die gemaakt zijn mee en wij willen dat er blijvend aandacht is voor de mensen zonder wie vele activiteiten niet zouden plaatsvinden en sommige clubs zelfs niet zouden bestaan.

Een aantal elementen willen we daarom concreet gaan uitvoeren. Wij zien de maatschappelijke stages die scholieren in het voortgezet onderwijs uitvoeren als een heel belangrijk instrument om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Deze moeten dan ook blijven, zelfs als de verplichting vanuit de landelijke overheid weg is. De samenwerking moet daarom actief gezocht worden met het V(rijwilligers) I(nformatie) P(unt) en de scholen om dit blijvend te organiseren.

Ook is het voor de toekomst heel belangrijk dat we kijken hoe we mantelzorg en zorg in het algemeen organiseren. Volgens ons is dit de uitdaging voor de komende jaren. Mantelzorgers moeten de juiste ondersteuning krijgen en zonodig moet het mantelzorgsteunpunt dan ook worden uitgebreid. Maar we moeten in deze discussie niet alleen kijken naar Katwijk in z’n geheel, we moeten juist kijken naar de wijken en de buurten en de zorg en ondersteuning op dat niveau organiseren. Hiervoor kunnen afspraken gemaakt worden met verzorgingstehuizen en artsen. Topaz Overduin en de aanwezige huisarts dokter Schonenberg gaven hiervoor al de aftrap op de informatieavond.

 

Matthijs van Tuijl

Matthijs van Tuijl

Specialisaties: Sociaal Domein (WMO, werk, inkomen, jeugd en jongeren), Financien, Wonen Ik ben 29 jaar geleden geboren in de Te Brittenstraat en opgegroeid in Rijnsoever, dus je kan wel zeggen dat ik een echte Kattuker ben. In 2006 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik achter een visie sta van een sociaal hart, hard

Meer over Matthijs van Tuijl