01. Zorg dichtbij mensen

In de gemeente Katwijk willen mensen graag zo veel mogelijk meedoen in de samenleving. Oók als ze zorg nodig hebben, vooral ouderen, en óók als ze een beperking hebben. Zorg op maat maakt dit mogelijk. Tegelijkertijd nemen in de (jeugd)hulp de wachtlijsten toe. En is de gemeente steeds meer geld kwijt voor zorg. De gemeente Katwijk heeft daarom eerder een zorgstop afgekondigd en een ‘Nee, tenzij-regeling’ voor hulp ingevoerd. Dat betekende dat kinderen niet direct mochten worden geholpen, tenzij wachten onverantwoord was. Dit zorgde voor langere wachtlijsten. Deze regeling is inmiddels weer gestopt.

De PvdA Katwijk wil dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. Daarom investeren we meer in toegankelijke & brede voorzieningen in de buurt. We zorgen voor een nauwere samenwerking met huisartsen, scholen en welzijn. We zorgen voor hulp die effectief is en afgestemd op wat nodig is. We zorgen voor betere afspraken bij de inkoop en aanbesteding van zorg. Zo zorgen we ervoor dat je in de gemeente Katwijk kunt rekenen op zorg als je die nodig hebt. Betaalbaar, beschikbaar en in de buurt. Dat is zorg dichtbij mensen!

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Geen nieuwe zorgstop in de Jeugdhulp;
  • Doelmatige zorg, afgestemd en effectief door o.a. ondersteunen van het Wijkteam;
  • WMO-voorzieningen zijn breed toegankelijk en in de eigen buurt, vooral ook voor ouderen;
  • Ontmoetingsplekken in elke wijk;
  • Een ‘Praktijkondersteuner Jeugd’ bij elke huisarts;
  • Behoud subsidies welzijn, beloning sociale initiatieven;
  • Betere samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeente en huisartsen;
  • Keuzevrijheid door afspraken met aanbieders en inzet PGB;
  • Hulp aan jongeren loopt door na 18 jaar;
  • Samen met mensen de zorg bepalen, niet zonder hen.