03. Emancipatie, toegankelijkheid & integratie

In de gemeente Katwijk moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Helaas wordt in ook in onze gemeente niet iedereen altijd geaccepteerd zoals hij of zij is. Ook kunnen mensen soms niet meedoen vanwege een beperking. Dat vindt de PvdA onacceptabel en dat vraagt om actie. Toegankelijkheid is niet iets wat de samenleving zelf moet oplossen. Kunnen zijn wie je bent, vraagt om een gemeente die zich duidelijk uitspreekt. En om inspanningen die het gesprek hierover op gang brengen en houden.

De PvdA verwerpt een politiek van uitsluiten. Dat geldt ook voor nieuwe Nederlanders die in onze gemeente komen wonen. Voor hen gelden rechten en plichten: ze moeten inspanningen leveren om te integreren en de taal te leren, maar de gemeente moet hen daarbij wel ondersteunen. We mogen nooit uit het oog verliezen dat het gaat om mensen!

Waar de PvdA Katwijk zich sterk voor maakt:

  • Volledige uitvoering van het VN verdrag voor mensen met een handicap;
  • Een actieve rol voor de gemeente in het verder toegankelijk maken van de gemeente Katwijk;
  • Bij de inrichting van de buitenruimte gaan we uit van het gebruik door mensen met een beperking en niet alleen door mensen zonder een beperking;
  • Gemeente Katwijk in 2026 als toegankelijkste gemeente van Nederland;
  • Vergroten Acceptatie & emancipatie van o.a. nieuwkomers, vrouwen en LHBTIQ’ers door voorlichting op bijvoorbeeld scholen en in jongerencentra;
  • Als gemeente met verenigingen, scholen, media, COC Leiden en onze inwoners blijvend in gesprek over acceptatie;
  • De gemeente Katwijk wordt in de komende raadsperiode een ‘Regenbooggemeente’; een COC-café wordt gesteund.