Door Matthijs van Tuijl op 14 april 2017

PvdA wil kwijtschelding boete Valken ’68

De PvdA heeft in schriftelijke vragen het college gevraagd de boete die zij Valken ’68 hebben opgelegd voor het niet goed controleren van identificatie bij het schenken van alcohol alsnog kwijt te schelden. Onlangs heeft een onafhankelijke bezwaarcommissie van de gemeente geadviseerd deze boete in te trekken, maar de gemeente weigert dit.

Valken ’68

Valken ’68 heeft de boete gekregen na controle door een mystery guest (iemand van 18 jaar of ouder die alcohol bestelt). Alhoewel de barmedewerkers van de voetbalvereniging eerst niet om identificatie vroegen deden zij dit wel vlak nadat de alcohol was verstrekt. De PvdA is van mening dat het opleggen van een boete hiervoor haar doel voorbij schiet. Het zou er om moeten gaan dat we voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol kunnen krijgen. Valken ’68 probeert dit door verschillende maatregelen voor elkaar te krijgen.

Mystery Guests

De PvdA heeft het college verder gevraagd of zij bereid is na te denken het systeem van mystery guests te veranderen. Nu leggen we als gemeente boetes op voor het niet vragen van identificatie aan jongeren die wel 18 jaar of ouder zijn, maar er misschien niet zo uitzien. Uiteraard moet misbruik worden aangepakt en moeten we er alles aan doen om dat tegen te gaan. Maar het beboeten van verenigingen waar medewerkers hier op willen letten en er veel aan wordt gedaan lijkt niet zinvol. Het systeem zou ook veranderd kunnen worden door geen boetes op te leggen wanneer er, in samenspraak met de gemeente, aantoonbare maatregelen zijn en worden genomen om alcoholmisbruik tegen te gaan.

Lees alle vragen van de PvdA aan het college hieronder:

Vragen bestuurlijke boete Valken 68 en Mystery Guests

Lees hieronder de e-mail van Valken ’68 met hun uitleg:

https://katwijk.raadsinformatie.nl/document/5150909/1#search=%22valken%22

 

Matthijs van Tuijl

Matthijs van Tuijl

Specialisaties: Sociaal Domein (WMO, werk, inkomen, jeugd en jongeren), Financien, Wonen Ik ben 29 jaar geleden geboren in de Te Brittenstraat en opgegroeid in Rijnsoever, dus je kan wel zeggen dat ik een echte Kattuker ben. In 2006 ben ik lid geworden van de PvdA, omdat ik achter een visie sta van een sociaal hart, hard

Meer over Matthijs van Tuijl